ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Thursday, 19 March 2009

VHSE STATE EXPO POSTPONED TO APRIL 21,22,23

തളിക്കുളം സ്നേഹതീരത്ത് നടത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വി.എച്ച് .എസ്.ഇ സംസ്ഥാന എക്സ്പോ ഏപ്രില്‍ 21,22,23 എന്നീ തിയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു

1 comment:

N.K.SURESH KUMAR said...

തളിക്കുളം സ്നേഹതീരത്ത് നടത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വി.എച്ച് .എസ്.ഇ സംസ്ഥാന എക്സ്പോ ഏപ്രില്‍ 21,22,23 എന്നീ തിയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു