ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Tuesday, 24 November 2009

വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് കമലാനെഹറു സ്കൂളിലെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ടീം


വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് കമലാനെഹറു സ്കൂളിലെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ടീം

No comments: