ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Wednesday, 23 February 2011

Megalithic monuments

 BURIAL JAR FROM THRITHALLUR
RING WELL
ROCK CUT CAVE
ROCK CUT CAVE
MESA KALLU

MENHIR

BURIAL JAR

NANNANGADI

ROCK CUT CHAMBER

PATHIKKALLU

NATTUKALLU

BURIAL JAR

KODAKKALLU

MULTI CTAMBERED ROCK CUT

TOPPIKKALLU

MUNIYARA

BURIAL JAR

BURIAL JAR
ROCK CUT CAVE

2 comments:

Rachel said...

Dear Sir
I am from Aluva and i m doing a masters in archaeology now in Italy on the megaliths of Kerala. To illustrate an explanatory note i needed pictures of some monument types that i dont have with me her enow. Could i use the pictures from your blog with proper reference
Regards
Rachel

Suresh Mash said...

@ Rachel ,
Surely u can use the pictures .