ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Wednesday, 22 April 2009

വി.എച്ച് .എസ്.ഇ സംസ്ഥാന എക്സ്പോ

വി.എച്ച് .എസ്.ഇ സംസ്ഥാന എക്സ്പോ മേയ് 6,7,8 എന്നീ തിയ്യതികളില്‍ തളിക്കുളം സ്നേഹതീരം ബീച്ചില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
എക്സ്പോക്ക് എല്ലാവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു

1 comment:

N.K.SURESH KUMAR said...

വി.എച്ച് .എസ്.ഇ സംസ്ഥാന എക്സ്പോ