ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Monday, 29 June 2009

ഈ തെങ്ങിനെ നോക്കൂ

2 comments:

monu said...

originalo duplicatooo??

jalaludin said...

this is the real picture shows, if coconut tree gets mad ....................
fantastic work.....
let me know what the people are feeding extra ordinary to show miracle