ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Monday, 15 June 2009

വി.എച്ച് .എസ്.ഇ കോഴ്‌സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍


Welcome to Snehatheeram

Welcome To Nalukettu

No comments: