ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Sunday, 19 June 2011

HISTORICAL PLACES OF THRISSUR

CHERAMAN MAJID

KOLLAMKODEPALACE

SAKATHATHAMPURAN PALACE
THERUVANCHIKULAM TEMPLE EAST SIDE

WESTENTRANCE-THERUVANCHIKULAM TEMPLE

CHERAMANPARAMBU

KOTTAPURAMKOTTA


CHEMMANTHATTA TEMPLE

 

 


No comments: