ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

TEACHER IN CHARGE: N.K.SURESH KUMAR ** Mob.No. 9447775052

Sunday, 7 August 2011

HISTORICAL AND TOURIST FEILD VIST'S


KOTTAPURAM KOTTA
PEECHI  DAM
NEELIYAMPATHI
THRIPRAYAR
REMASWARAM TEMPLE

PALAYUR MUSEUM
PALIYAM PALACE
ROCK-CUT-CAVE,ARIYANNUR

MOOKAMBIKA TEMPLE

EYYAL CAVE

THENMALA

FIVE RETHA TEMPLE

PATTANAM EXCAVATION

PATTANAM EXCAVATION

PALAYOOR

PARASSINIKADAVU TEMPLE

PALLIPPURAM FORT

KUTTALAM-THENKASSI

NEDUMBASSERY

SREEPERUMPATHUR

MAHABALIPURAM TEMPLE

MAHABALIPURAM TEMPLE

RETHATEMPLE

RETHATEMPLE

RETHA TEMPLE

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-THRISSUR

No comments: